Translate   6 months ago

ĐẠI TỪ PHẢN THÂN TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Trong tiếng Anh để diễn tả những hành động do chính bản thân mình gây ra hoặc để nhấn mạnh hành động do chủ thể của hành động gây ra, người ta thường dùng đại từ phản thân. Đây là một loại đại từ được dùng ít phổ biến hơn các loại đại từ khác nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bài viết này sẽ trình bày chi tiết về cách sử dụng cũng như ý nghĩa của đại từ phản thân trong tiếng Anh.

Xem thêm: https://pa.edu.vn/dai-tu-phan-....than-trong-tieng-anh

#đại_từ_phản_thân_trong_tiếng_anh
#cách_sử_dụng_đại_từ_phản_thân
#anh_ngữ_pa
#premium_academy

image